Актуелно

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“ 10.10.2017.

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Опширније

„Вештине уговарања“  10.10.2017.

„Вештине уговарања“

Опширније

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“  10.10.2017.

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

Опширније

Београд „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“ 06.10.2017.

Београд „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“

Опширније

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“ 06.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

Опширније

Нови Пазар "Курс о увиђају саобраћајних незгода" 04.10.2017.

Нови Пазар "Курс о увиђају саобраћајних незгода"

Опширније

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“ 04.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

Опширније

Нови Сад - Радионица на тему примене новог Закона о спречавању насиља у породици 03.10.2017.

Нови Сад - Радионица на тему примене новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Нови Сад 02.10. 2017. - „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ 03.10.2017.

Нови Сад 02.10. 2017. - „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“

Опширније

Крагујевац - семинар на тему "Економски термини" 03.10.2017.

Крагујевац - семинар на тему "Економски термини"

Опширније