Актуелно

Ниш - 25.11.2017. - Обука „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“ - прва и друга фаза 27.11.2017.

Ниш - 25.11.2017. - Обука „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“ - прва и друга фаза

Опширније

Врање 22.11.2017. - „Слобода изражавања и медија" 23.11.2017.

Врање 22.11.2017. - „Слобода изражавања и медија"

Опширније

Нови Пазар 15.11.2017. - „Слобода изражавања и медија“ 23.11.2017.

Нови Пазар 15.11.2017. - „Слобода изражавања и медија“

Опширније

Oкругли сто - увођење доживотне казне затвора  23.11.2017.

Oкругли сто - увођење доживотне казне затвора

Опширније

Шабац - „Закон о спречавању насиља у породици“ 22.11.2017.

Шабац - „Закон о спречавању насиља у породици“

Опширније

Крагујевац - 17.11.2017. године - Семинар о имплементацији Закона о кривичном поступку 22.11.2017.

Крагујевац - 17.11.2017. године - Семинар о имплементацији Закона о кривичном поступку

Опширније

Jавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији 21.11.2017.

Jавни позив судијама и тужиоцима за именовање чланова Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији

Опширније

Суботица 17.11.2017. - „Слобода изражавања и медија“   20.11.2017.

Суботица 17.11.2017. - „Слобода изражавања и медија“

Опширније

Ниш - „Израда првостепених судских одлука у грађанским предметима“ 20.11.2017.

Ниш - „Израда првостепених судских одлука у грађанским предметима“

Опширније

20. 11. 2017. (Београд):  Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија 20.11.2017.

20. 11. 2017. (Београд): Примена КЗ и прописа из области привреде и финансија

Опширније