Актуелно

Ниш-29.05. Спречавање насиља у породици – обука за судије виших судова 30.05.2017.

Ниш-29.05. Спречавање насиља у породици – обука за судије виших судова

Опширније

Прокупље - Курс о увиђају саобраћајних незгода 30.05.2017.

Прокупље - Курс о увиђају саобраћајних незгода

Опширније

Београд- Oбукa за судије Прекршајног суда  30.05.2017.

Београд- Oбукa за судије Прекршајног суда

Опширније

Врањe - обукa за судије и заменике јавних тужилаца 30.05.2017.

Врањe - обукa за судије и заменике јавних тужилаца

Опширније

Ужице - радионица за судије, заменике јавних тужилаца и полицијске службенике 30.05.2017.

Ужице - радионица за судије, заменике јавних тужилаца и полицијске службенике

Опширније

Крагујевац - обука за носиоце јавно-тужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку 29.05.2017.

Крагујевац - обука за носиоце јавно-тужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку

Опширније

Ниш- Напредне комуникацијске вештине за портпароле јавних тужилаштва 29.05.2017.

Ниш- Напредне комуникацијске вештине за портпароле јавних тужилаштва

Опширније

Краљево „Спречавање насиља у породици“ 26. и 27. мај 2017. 29.05.2017.

Краљево „Спречавање насиља у породици“ 26. и 27. мај 2017.

Опширније

Крагујевац - Нaпрeднa кoмуникaциjскa oбукa - извeштaвaњe o пoрoдничнoм нaсиљу 25.05.2017.

Крагујевац - Нaпрeднa кoмуникaциjскa oбукa - извeштaвaњe o пoрoдничнoм нaсиљу

Опширније

Ниш- Спречавање насиља у породици – обука за судије прекршајних судова 25.05.2017.

Ниш- Спречавање насиља у породици – обука за судије прекршајних судова

Опширније