Актуелно

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“  09.05.2018.

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“

Опширније

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“ 07.05.2018.

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“

Опширније

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“ 07.05.2018.

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Опширније

Нови Сад, 27.04.2018 „Етика и интегритет у правосуђу-тужилaчкa етика“ 27.04.2018.

Нови Сад, 27.04.2018 „Етика и интегритет у правосуђу-тужилaчкa етика“

Опширније

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“ 27.04.2018.

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“

Опширније

Ниш, 24.04.2018 - Семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину  27.04.2018.

Ниш, 24.04.2018 - Семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину

Опширније

Презентација извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности Правосудне академије 25.04.2018.

Презентација извештаја о реализацији програма и остваривању будућих активности Правосудне академије

Опширније

Нови Сад 20.04.2018 „Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу – привремене мере“ 23.04.2018.

Нови Сад 20.04.2018 „Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу – привремене мере“

Опширније

Нови Сад 20.04.2018 ”Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика” 23.04.2018.

Нови Сад 20.04.2018 ”Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика”

Опширније

Ниш, 17. април 2018 „Статусни спорови-породично право“ 20.04.2018.

Ниш, 17. април 2018 „Статусни спорови-породично право“

Опширније