Актуелно

Београд, 17.05.2018. семинар „Комерцијални уговори“ 18.05.2018.

Београд, 17.05.2018. семинар „Комерцијални уговори“

Опширније

Ћуприја, 17.05.2018. Предавање на тему примене Закона о спречавању насиља у породици 18.05.2018.

Ћуприја, 17.05.2018. Предавање на тему примене Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Велики успех наших академаца на такмичењу европских академија  15.05.2018.

Велики успех наших академаца на такмичењу европских академија

Опширније

Ниш, 11.05.2018 „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини“ 14.05.2018.

Ниш, 11.05.2018 „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини“

Опширније

Нови Сад, 11.05.2018 - Oбукa на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача за судије прекршајних судова“ 11.05.2018.

Нови Сад, 11.05.2018 - Oбукa на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача за судије прекршајних судова“

Опширније

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“  09.05.2018.

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“

Опширније

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“ 07.05.2018.

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“

Опширније

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“ 07.05.2018.

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Опширније

Нови Сад, 27.04.2018 „Етика и интегритет у правосуђу-тужилaчкa етика“ 27.04.2018.

Нови Сад, 27.04.2018 „Етика и интегритет у правосуђу-тужилaчкa етика“

Опширније

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“ 27.04.2018.

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“

Опширније