Актуелно

Крагујевац 30.03.2018. Спорна питања на тему трошкова парничног поступка 03.04.2018.

Крагујевац 30.03.2018. Спорна питања на тему трошкова парничног поступка

Опширније

Сарајево, 28.03.2018. Регионална конференција о јачању сарадње у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела 02.04.2018.

Сарајево, 28.03.2018. Регионална конференција о јачању сарадње у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела

Опширније

Нови Сад, 29.03.2018 - „Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“ 29.03.2018.

Нови Сад, 29.03.2018 - „Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“

Опширније

Београд, 26-27. март 2018 „Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа“ 27.03.2018.

Београд, 26-27. март 2018 „Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа“

Опширније

Врдник 19-20. март 2018 „Слобода изражавања и медија“ 26.03.2018.

Врдник 19-20. март 2018 „Слобода изражавања и медија“

Опширније

Почетна обука - Економско образовање  26.03.2018.

Почетна обука - Економско образовање

Опширније

​Крагујевац, 19-20.03.2018. Курс о увиђају саобраћајних незгода 26.03.2018.

​Крагујевац, 19-20.03.2018. Курс о увиђају саобраћајних незгода

Опширније

Ниш - 23. март 2018 – Обука „Закон о заштити узбуњивача“ 26.03.2018.

Ниш - 23. март 2018 – Обука „Закон о заштити узбуњивача“

Опширније

Београд, 16.04.2018. Семинар „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о стечају“ 26.03.2018.

Београд, 16.04.2018. Семинар „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о стечају“

Опширније

Нови Сад, 23.03.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“ 23.03.2018.

Нови Сад, 23.03.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“

Опширније