Актуелно

Нови Сад- обука „Закон о извршењу и обезбеђењу“ 28.04.2017.

Нови Сад- обука „Закон о извршењу и обезбеђењу“

Опширније

Чачак - ​"Курс о увиђају саобраћајних незгода" 27.04.2017.

Чачак - ​"Курс о увиђају саобраћајних незгода"

Опширније

Крагујевац- Унапређење медијских вештина потрпарола судова  27.04.2017.

Крагујевац- Унапређење медијских вештина потрпарола судова

Опширније

Пожаревац- обука-Закон о спречавању насиља у породици 25.04.2017.

Пожаревац- обука-Закон о спречавању насиља у породици

Опширније

Краљево- обука - ​Закон о спречавању насиља у породици 25.04.2017.

Краљево- обука - ​Закон о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш-Семинар за судије привредних судова -Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу 25.04.2017.

Ниш-Семинар за судије привредних судова -Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу

Опширније

Зајечар – Примена новог Закона о спречавању насиља у породици 25.04.2017.

Зајечар – Примена новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Пожаревац- Закон о спречавању насиља у породици 25.04.2017.

Пожаревац- Закон о спречавању насиља у породици

Опширније

Смедеревo -Закон о спречавању насиља у породици 25.04.2017.

Смедеревo -Закон о спречавању насиља у породици

Опширније

„Етика и интегритет у правосуђу“  24.04.2017.

„Етика и интегритет у правосуђу“

Опширније