Актуелно

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“ 17.10.2017.

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“

Опширније

Ниш „Заложно право и хипотека“ 17.10.2017.

Ниш „Заложно право и хипотека“

Опширније

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици 17.10.2017.

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш - Инфо сесије „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ 17.10.2017.

Ниш - Инфо сесије „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“

Опширније

Београд - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности  13.10.2017.

Београд - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности

Опширније

Сeминaр "Пoслoвнa спoсoбнoст кao прeдуслoв рaвнoпрaвнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм прeд зaкoнoм" 11.10.2017.

Сeминaр "Пoслoвнa спoсoбнoст кao прeдуслoв рaвнoпрaвнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм прeд зaкoнoм"

Опширније

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"  10.10.2017.

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"

Опширније

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“ 10.10.2017.

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Опширније

„Вештине уговарања“  10.10.2017.

„Вештине уговарања“

Опширније

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“  10.10.2017.

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

Опширније