Актуелно

Ниш - 11.12.2017 - Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета и корупције 15.12.2017.

Ниш - 11.12.2017 - Јачање капацитета државних органа у сузбијању привредног криминалитета и корупције

Опширније

Зајечар – 04-05.12.2017. - Курс о увиђају саобраћајних незгода 15.12.2017.

Зајечар – 04-05.12.2017. - Курс о увиђају саобраћајних незгода

Опширније

Ниш - 11. и 12.12.2017. године - Курс о увиђају саобраћајних незгода 15.12.2017.

Ниш - 11. и 12.12.2017. године - Курс о увиђају саобраћајних незгода

Опширније

Крагујевац 04-05.12.2017 - Слобода изражавања и медија 15.12.2017.

Крагујевац 04-05.12.2017 - Слобода изражавања и медија

Опширније

Београд 14-15.12.2017 - Слобода изражавања и медија 15.12.2017.

Београд 14-15.12.2017 - Слобода изражавања и медија

Опширније

Нови Сад 07-08.12.2017 - Слобода изражавања и медија 15.12.2017.

Нови Сад 07-08.12.2017 - Слобода изражавања и медија

Опширније

Ниш 04-05.12.2017 - Слобода изражавања и медија 15.12.2017.

Ниш 04-05.12.2017 - Слобода изражавања и медија

Опширније

Нови Сад - 13.12.2017 - Jеднодневна обука „Насиље у породици" 15.12.2017.

Нови Сад - 13.12.2017 - Jеднодневна обука „Насиље у породици"

Опширније

Крагујевац - 08.12.2017 - Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика 15.12.2017.

Крагујевац - 08.12.2017 - Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика

Опширније

06 – 07. децембар 2017. (Брисел): ЗКП – састанак Регионалне радне групе за правосуђе и институција за едукацију носилаца правосудног система западног Балкана 15.12.2017.

06 – 07. децембар 2017. (Брисел): ЗКП – састанак Регионалне радне групе за правосуђе и институција за едукацију носилаца правосудног система западног Балкана

Опширније