Контакт

Именик

Седиште у Београду

Теразије бр. 41

Тел: + 381 11 2184 030
Факс: + 381 11 2183 276

e-mail: akademija@pars.rs

 

Канцеларија у Нишу 

Вождова бр. 23 

Тел/факс: + 381 18 504 040
Тел. + 381 18 504 039

 e-mail: jasmina.dimitrijevic@pars.rs 

 

Канцеларија у Новом Саду

Сутјеска бр. 3

Тел. + 381 21 4876 532
Факс: + 381 21 4876 531

e-mail: ljuba.slijepcevic@pars.rs

 

Канцеларија у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника бр. 4

Тел. + 381 34 330 161

e-mail: vladimir.gavrilovic@pars.rs 

 

Директор
Ненад Вујић
Тел. + 381 11 2184 030
Факс: + 381 11 2183 276
e-mail: nenad.vujic@pars.rs