Библиотека

There is no translation available.

Библиотека дигиталних садржаја

Приручник за примену закона о парничном поступку Татјана Павловић Недељковић, Снежана Марјановић, Драгана Марчетић, Небојша Ђуричић, Зорица Банковић, Миланка Пјевовић Смернице за поступање центара за социјални рад у контексту грађанских судских поступака који се тичу права и интереса детета Смернице за учешће детета у грађанским судским поступцима и процену најбољег интереса детета

Смернице о мерама заштите сведока у међународном праву и праву Републике Србије Аутори: Консуело Наваро и Хавијер Миер (експерти WINPRO II), Драгољуб Станковић (локални експерт) Компаративна анализа законодавства о заштити сведока у региону Западног Балкана Измењена и ажурирана верзија: Стивен Бурнсајд, дипл. правник (правни експерт пројекта WINPRO III) Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Aутори: Др Јасмина Киурски и Тамара Мировић, заменице републичког јавног тужиоца, Татјана Лагумџија, изборна чланица Државног већа тужилаца, Милош Опарница, Дејан Кошанин и Ана Петровић, представници Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле Oдузимање имовине проистекле из кривичног дела - изазови и препоруке за унапређење поступка Aутори: Др Јелена Костић, Милена Рашић, Лидија Комлен Николић, Бојана Пауновић Одузимање имовинске користи  проистекле из кривичног дела изазови у пракси Душан Спасић, Дипломирани правник - Руководилац сектора за  сталну обуку Правосуднe академијe   Насиље у породици Аутори: Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду   Насиље у породици-положај оштећеног лица у кривичном поступку Аутор: Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда Приручник за тужиоце Републике Србије о вештинама вођења поступка Водич за примену Законика о кривичном поступку Републике Србије Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић, Ивана Стевановић Приручник за увиђај 2018 - др Јасмина Киурски - заменица републичке јавне тужитељке, Лепосава Вујановић Порубовић - заменица јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, проф. др Слободан Савић - Институт за судску медицину „Милован Миловановић“Медицинског факултета Универзитета у Београду, Јелена Стошић - полицијски саветник, шеф одсека за ДНК анализе и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Анђелка Вучетић Драговић-  главни полицијски инспектор, главни вештак за ДНК вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Александар Радомировић - полицијски саветник, начелник Одељења за вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, др Наташа Радосављевић Стевановић - самостални полицијски инспектор, начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије    

Азил - статистика - Љубимка Митровић Директна примена УН стандарда у области заштите људских права - Соња Тошковић Права детета - Инес Церовић Права детета - УН концепти - Јелена Арсић Приступ територији - Ивана Крстић Међународно право људских права - извори, механизми и релевантност Појам дискриминације Пословна способност Права особа са инвалидитетом Принудна хоспитализација и приступачност ПРВА Забрана дискриминације ОСИ ДРУГА Забрана дискриминације ОСИ Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији Права и дужности сведока Социо-економска права жена - приручник Драгана Петровић, др Зорица Мршевић, Лидија Ђукић, др Невена Петрушић, Јасминка Бакић, Љиљана Милутиновић, Зоран Пашалић, Ана Ђурђовић Приручник за обуку судија - Суђење у разумном року Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић, Ивана Крстић, Силвија Пановић-Ђурић, Душан Игњатовић, Јован Миљковић Социјално-економска права жена у СрбијиСоцијално-економска права жена у Србији мр Марина Матић, МА Светлана Ненадић, МА Верица Трнинић, Ђорђије Вуковић Право на судску заштиту - зборник Правни концепти Европског суда за заштиту људских права

Курс за увиђај саобраћајних несрећа - књига Поступање са малолетницима у прекршајном поступку - програм обуке за судије прекршајних судова Насиље у породици Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду

Обука судија и тужилаца Републике Србије у области етике и превенције и откривања корупције: оцена стања и препоруке

Водич за професионалну и успешну комуникацију судова са јавношћу

Continue reading