Актуелно

Вести

„Вештине уговарања“  10.10.2017.

„Вештине уговарања“

Опширније

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“ 10.10.2017.

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Опширније

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"  10.10.2017.

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"

Опширније

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“ 06.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

Опширније

Београд „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“ 06.10.2017.

Београд „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe“

Опширније

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“ 04.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

Опширније

Нови Пазар "Курс о увиђају саобраћајних незгода" 04.10.2017.

Нови Пазар "Курс о увиђају саобраћајних незгода"

Опширније

Годишње саветовање судија од 5. до 7. октобра 2017. године 03.10.2017.

Годишње саветовање судија од 5. до 7. октобра 2017. године

Опширније

Крагујевац - „Примена Закона о привредним друштвима-посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“ 03.10.2017.

Крагујевац - „Примена Закона о привредним друштвима-посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Опширније

Крагујевац - семинар на тему "Економски термини" 03.10.2017.

Крагујевац - семинар на тему "Економски термини"

Опширније