Актуелно

Вести

Ћуприја, 17.05.2018. Предавање на тему примене Закона о спречавању насиља у породици 18.05.2018.

Ћуприја, 17.05.2018. Предавање на тему примене Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Београд, 17.05.2018. семинар „Комерцијални уговори“ 18.05.2018.

Београд, 17.05.2018. семинар „Комерцијални уговори“

Опширније

Велики успех наших академаца на такмичењу европских академија  15.05.2018.

Велики успех наших академаца на такмичењу европских академија

Опширније

Ниш, 11.05.2018 „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини“ 14.05.2018.

Ниш, 11.05.2018 „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини“

Опширније

Нови Сад, 11.05.2018 - Oбукa на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача за судије прекршајних судова“ 11.05.2018.

Нови Сад, 11.05.2018 - Oбукa на тему „Примена Закона о заштити узбуњивача за судије прекршајних судова“

Опширније

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“  09.05.2018.

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“

Опширније

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“ 07.05.2018.

Београд, 27.04.2018 „Спорна питања у погледу примене Закона о извршењу и обезбеђењу“

Опширније

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“ 07.05.2018.

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“

Опширније

Ниш, 24.04.2018 - Семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину  27.04.2018.

Ниш, 24.04.2018 - Семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину

Опширније

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“ 27.04.2018.

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“

Опширније