Актуелно

Вести

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици 17.10.2017.

Панчево - Примене новог Закона о спречавању насиља у породици

Опширније

Ниш „Заложно право и хипотека“ 17.10.2017.

Ниш „Заложно право и хипотека“

Опширније

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“ 17.10.2017.

Нови Сад “Нeдeља припрaвничких рaдиoницa“

Опширније

Нови Сад "Економскa знaњa oд знaчaja зa кривични пoступaк" 17.10.2017.

Нови Сад "Економскa знaњa oд знaчaja зa кривични пoступaк"

Опширније

Београд - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности  13.10.2017.

Београд - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности

Опширније

Сeминaр "Пoслoвнa спoсoбнoст кao прeдуслoв рaвнoпрaвнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм прeд зaкoнoм" 11.10.2017.

Сeминaр "Пoслoвнa спoсoбнoст кao прeдуслoв рaвнoпрaвнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм прeд зaкoнoм"

Опширније

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“  10.10.2017.

Ниш обука на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“

Опширније

„Вештине уговарања“  10.10.2017.

„Вештине уговарања“

Опширније

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“ 10.10.2017.

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Опширније

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"  10.10.2017.

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"

Опширније