Актуелно

Вести

"Међународни аспекти насиља у породици" 29.09.2017.

"Међународни аспекти насиља у породици"

Опширније

„Оснаживање професионалних капацитета запослених у Државном правобранилаштву“  29.09.2017.

„Оснаживање професионалних капацитета запослених у Државном правобранилаштву“

Опширније

Ниш - Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика 26.09.2017.

Ниш - Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика

Опширније

Београд - Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица  26.09.2017.

Београд - Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица

Опширније

Крагујевац инфо-сесије: Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности    26.09.2017.

Крагујевац инфо-сесије: Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности

Опширније

Радионица ”Примена Закона о привредним друштвима-посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови” 22.09.2017.

Радионица ”Примена Закона о привредним друштвима-посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови”

Опширније

21. септембар 2017. (Београд): Превенција и борба против корупције  22.09.2017.

21. септембар 2017. (Београд): Превенција и борба против корупције

Опширније

Ниш- Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика 22.09.2017.

Ниш- Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика

Опширније

Ниш - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности 21.09.2017.

Ниш - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности

Опширније

Београд - Наставак обука на тему примене Закона о заштити узбуњивача 21.09.2017.

Београд - Наставак обука на тему примене Закона о заштити узбуњивача

Опширније