Актуелно

Вести

Београд, 22-23.02.2018. године - Дводневни семинар под називом „Приказ одредби новог закона о прекршајима Републике Србије и примена закона у пракси“  27.02.2018.

Београд, 22-23.02.2018. године - Дводневни семинар под називом „Приказ одредби новог закона о прекршајима Републике Србије и примена закона у пракси“

Опширније

Београд, 23.02.2018. године „Етика и интегритет у правосуђу- jавнотужилачка етика“ 26.02.2018.

Београд, 23.02.2018. године „Етика и интегритет у правосуђу- jавнотужилачка етика“

Опширније

Нови Сад 26.02.2018. „Представљање практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији.“ 26.02.2018.

Нови Сад 26.02.2018. „Представљање практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији.“

Опширније

Нови Сад, 22-23.02.2018. „Унапређење економских знања од значаја за кривични поступак – напредни ниво“ 26.02.2018.

Нови Сад, 22-23.02.2018. „Унапређење економских знања од значаја за кривични поступак – напредни ниво“

Опширније

Београд 19-20.02.2018. године - Курс о увиђају саобраћајних незгода 23.02.2018.

Београд 19-20.02.2018. године - Курс о увиђају саобраћајних незгода

Опширније

Нови Сад 21.02.2018 „Статусни спорови-породично право“ 21.02.2018.

Нови Сад 21.02.2018 „Статусни спорови-породично право“

Опширније

Ниш - 20. фебруар 2018 - Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији 21.02.2018.

Ниш - 20. фебруар 2018 - Представљање Практичног водича за примену Европске конвенције о људским правима у Републици Србији

Опширније

Расправе о уставним амандманима, несугласице између предлагача и струковних удружења 21.02.2018.

Расправе о уставним амандманима, несугласице између предлагача и струковних удружења

Опширније

„Етика и интегритет у правосуђу-судијска етика“ Београд, 14.02.2018. године 19.02.2018.

„Етика и интегритет у правосуђу-судијска етика“ Београд, 14.02.2018. године

Опширније

Обраћање директора Правосудне академије Ненада Вујића, поводом Уставних амандмана, будућег избора носилаца правосудних функција, положаја и статуса судијских и тужилачких помоћника 14.02.2018.

Обраћање директора Правосудне академије Ненада Вујића, поводом Уставних амандмана, будућег избора носилаца правосудних функција, положаја и статуса судијских и тужилачких помоћника

Опширније