Конкурси

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку Правосудне академије

Више информација на следећем линку 

http://www.pars.rs/sekcija/693/prijemni-ispit.php