Приправници-пријемни испит

Ранг листа кандидата за судијске приправнике

У складу са чланом 16. Правилника о поступку пријема судијских приправника ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђене надлежним судовима на дан 25.06.2018

Ранг листа кандидата за судијске приправнике

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Увид у тест

Увид у тест

Кандидат, има право увида у свој тест. Увид у тест могуће је остварити на два начина:

a. Личним доласком у Правосудну академију, на адреси Теразије бр. 41, Београд (у временском року сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или  

b. Слањем скенираног теста кандидату

Кандидат може захтевати да му се тест достави електронском поштом. Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста скенира потврду о предаји теста.

   Захтев се упућује на адресу електронске поште академије и то:

   ▪ за кандидате који су полагали испит за судијске приправнике на адересу ispit.sud@pars.rs

Образац за приговор

Величина: 0.42 MB
Преузимање

Ранг листа кандидата за тужилачке приправнике

У складу са чланом 16. Правилника о поступку пријема тужилачих приправника ("Сл. гласник РС", бр. 92/2017) достављене су ранг листе кандидата према успеху на пријемном испиту које су прослеђена надлежним тужилаштвима на дан 18.06.2018

Ранг листа кандидата за тужилачке приправнике

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Увид у тест

Кандидат, има право увида у свој тест. Увид у тест могуће је остварити на два начина:

a. Личним доласком у Правосудну академију, на адреси Теразије бр. 41, Београд (у временском року сваког радног дана од 09:00 до 15:00 часова), или  

b. Слањем скенираног теста кандидату

Кандидат може захтевати да му се тест достави електронском поштом. Кандидат је дужан да у захтеву за достављање теста скенира потврду о предаји теста.

   Захтев се упућује на адресу електронске поште академије и то:

   ▪ за кандидате који су полагали испит за тужилачке приправнике на адересу (ispit.jt@pars.rs

Образац за приговор

Величина: 0.42 MB
Преузимање

Пријемни испит за тужилачке приправнике

Поштовани кандидати,

 

Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у тужилаштвима приликом аплицирања на конкурс које је огласило Министарство правде, и то:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА

оглашен у „Службеном гласнику РС”, број 92/17.

 

Испит за ТУЖИЛАЧКЕ ПРИПРАВНИКЕ, биће одржан 29.05.2018!

 

Време почетка испита је 11:00 сати. Кандидати су дужни да се најкасније 45 минута пре почетка испита пријаве на месту полагања, како би били верификовани подаци сваког кандидата увидом у личну исправе са фотографијом и додељена персонализована испитна пријава.

Листе кандидата, који су аплицирали за место „тужилачки приправник“ погледајте на линковима дефинисаним испод места полагања:

  1. Место полагања БеоградПравни факултет Универзитета у Београду,  Булевар краља Александра 67
  2. Место полагања Крагујевац - Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бр. 1
  3. Место полагања Ниш - Правни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11
  4. Место полагања Нови Сад - Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1

 

Молимо Вас да пажљиво погледате листе креиране по Вашим исказаним жељама о месту полагања испита. Важно је да пронађете своје име, средње име и презиме, одабрано место полагања испита и списак тужилаштава где сте аплицирали, те да проверите све наведене податке о себи који су објављени као јавно доступни.

Ово је неопходно, како бисмо били сигурни да су подаци унети у базу података Правосудне академије исправни и креирали персонализоване испитне пријаве

Уколико кандидат уочи недостатак или неисправност у подацима, потребно је да о томе обавести Правосудну академију путем електронске поште, на адресу: ispit.jt@pars.rs

 

Правосудна академија

Београд, 18.05.2018.

Упутство за кандидате

Министар правде донео је Правилник о поступку пријема судијских приправника и Правилник о поступку пријема тужилачких приправника, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 92/17 од 13.10.2017. године.

Министарство правде је огласило Јавни конкурс за попуњавање радних места судијских приправника и Јавни конкурс за попуњавање радних места тужилачких приправника, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 112/17 од 15.12.2017. године.

Управни одбор Правосудне академије донео је 8.11.2017. године Програм пријемног испита за судијске и тужилачке приправнике.

 

Упутство за кандидате

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за тужилачке приправнике у Београду

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за тужилачке приправнике у Нишу

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за тужилачке приправнике у Новом Саду

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за тужилачке приправнике у Крагујевцу

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Пријемни испит за судијске приправнике

Поштовани кандидати,

 

Након прикупљања, обраде и корекције свих података које сте оставили у судовима приликом пријаве на конкурс које је огласило Министарство правде – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА („Службени гласник РС”, број 112/17 од 15.12.2017. године).

Правосудна академија је утврдила:

Испит за СУДИЈСКЕ ПРИПРАВНИКЕ биће одржан 05.06.2018. године

са почетком одржавања испита у 11.00 часова

Кандидати су дужни да,  ради утврђивања идентитета, буду испред просторије у којој се полаже испит, најмање 45 минута пре почетка одржавања испита. Кандидати су дужни да са собом понесу јавну исправу са фотографијом, ради утврђивања идентитета. Након извршене идентификације, кандидат добија идентификациони образац.

Листе кандидата, који су аплицирали за место „судијски приправник“ можете погледати на линковима дефинисаним испод места полагања:

  1. Место полагања Београд – Правни факултет Универзитета у Београду,  Булевар краља Александра 67
  2. Место полагања КрагујевацПравни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића 1
  3. Место полагања НишПравни факултет Универзитета у Нишу, Трг краља Александра 11
  4. Место полагања Нови СадПравни факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 1

Молимо Вас да пажљиво погледате листе креиране по Вашим исказаним жељама о месту полагања испита. Важно је да пронађете своје име, средње име и презиме, одабрано место полагања испита и списак судова где сте аплицирали, те да проверите све наведене податке о себи који су објављени као јавно доступни.

Ово је неопходно, како бисмо били сигурни да су подаци унети у базу података Правосудне академије исправни и креирали персонализоване испитне пријаве.

Уколико кандидат уочи недостатак или неисправност у подацима, потребно је да о томе обавести Правосудну академију путем електронске поште, на адресу: ispit.sud@pars.rs

 

Правосудна академија

Београд, 18.05.2018.

Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Београду

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Нишу

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Крагујевцу

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Кандидати који полажу испит за судијске приправнике у Новом Саду

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Министарство правде Републике Србије је 15. Децембра 2017. Године у „Службеном гласнику РС“, број 112/17 огласило јавни конкурс за попуњавање радних места судијских и тужилачких приправника.

Овим јавним конкурсом, обухваћени су судови и тужилаштва широм Републике Србије који примају приправнике укључујући и број расположивих слободних места по сваком од судова односно тужилаштава.

На основу члана 8  „ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА“, као и „ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА“, донетих 12. Октобра 2017 године, Пријемне испите спроводи Правосудна академија.

Поштовани,

Правосудна академија ће убудуће, на овој страни сајта, постављати све информације, вести, потребна документа и сл. како би судови, тужилаштва и кандидати који ће конкурисати за полагање испита, имали све потребне, благовремене и валидне информације везане за полагање најављених испита!

 

Контакт адреса намењена комуникацији са судовима: ispit.sud@pars.rs 

Контакт адреса намењена комуникацији са тужилаштвима: ispit.jt@pars.rs

 

Срдачно,

Правосудна академија

 

Програм пријемног испита за приправнике

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Правилник о поступку пријема судијских приправника

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Правилник о поступку пријема тужилачких приправника

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Додатна објашњења за кандидате

Због великог интересовања након објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА СУДИЈСКИХ ПРИПРАВНИКА  и објављеног ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ТУЖИЛАЧКИХ ПРИПРАВНИКА, обратило нам се мноштво кандидата са разним питањима.

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Такође, треба нагласити да, према донетим правилницима, Правосудна академија је у обавези да организуј пријемни испит

1. Табеле које кандидати могу видети на нашем сајту, намењене су судовима и тужилаштвима као форма уноса потребних података Правосудној академији о кандидатима, а за потребе квалитетног и успешног евидентирања кандидата у циљу ефикасног спровођења теста.

2. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији пријаве, документа и сл. нити аплицирају за полагање испита преко Правосудне академије. Кандидати подносе пријаве, и сва потребна документа  искључиво судовима и/или тужилаштвима која се налазе на списку оглашених ЈАВНИХ КОНКУРСА.

3. Кандидати НЕ шаљу Правосудној академији просечну оцену на основним студијама, већ у склопу пријаве и потребних докумената ту информацију презентују судовима и/или тужилаштвима.

4.Правосудна академија није прописала никакву званичну пријавну форму намењену кандидатима – Тачка 2. Такође, Правосудна академија не прибавља никакве доказе о валидности документације кандидата, јер је то у надлежности судова односно тужилаштва.  Све информације, потребне Правосудној академији, доставиће судови и тужилаштва по завршетку конкурса, код којих су кандидати аплицирали.

5. Правосудна академија не одлучује о могућностима додатних бодова по било ком основу, што је дефинисано Законом и правилницима које је донело Министарство, где је између осталог јасно и недвосмислено дефинисан начин бодовања и оцењивања кандидата.

6. Потребни детаљи око конкурисања налазе се на сајту Министарства Правде:

7. https://www.mpravde.gov.rs/vest/17516/javni-konkurs-za-popunjavanje-radnih-mesta-sudijskih-i-tuzilackih-pripravnika-.php 

Кандидати МОГУ конкурисати и за МЕСТО СУДИЈСКОГ и за МЕСТО ТУЖИЛАЧКОГ ПРИПРАВНИКА, с тим, да су дужни да сваком суду и/или тужилаштву назначе у којим су све судовима/ тужилаштвима аплицирали за радно место приправника. Уколико конкуришу и за тужилаштво и за суд у том случају полажу тест и за суд и за тужилаштво.

Датум одржавања пријемног испита  БИЋЕ ЈАВНО ОБЈАВЉЕНИ НА СТРАНИ САЈТА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ, резервисаној управо за потребе информисања кандидата и одржавање наведених испита.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Правосудна академија  НЕ ОБЈАВЉУЈЕ, нити ће објављивати, било какве званичне информације, посебно о наведеним испитима, ПРЕКО ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА!

Молимо вас, да све информације до којих дођете на овај начин, најпре проверите на нашем сајту http://www.pars.rs

Срдачно

Правосудна академија

 

Пријава за унос кандидата за судијске приправнике

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Пријава за унос кандидата за тужилачке приправнике

Величина: 0.04 MB
Преузимање