Пријемни испит

На основу члана 34 ст. 2, 3 и 4 Закона о Правосудној академији Програмски савет је утврдио коначну ранг лусту кандидата. На почетну обуку уписују се кандидати закључно са редним бројем 20.

Коначна ранг листа пријемног испита 2016. године

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Сви кандидати који су изашли положили су тест личности.

 

Усмени део пријемног испита биће организован 7,8,9  и 10. новембра 2016. године у Београду за оне кандидате који су положили писмени део испита и тест личности.

 

Чланови испитне комисије:

 

 •   1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда

   

    2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду

   

    3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду

   

    4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду

   

    5. Наташа Кривокапић, виши јавни тужилац у Београду

Распоред полагања усменог дела пријемног испита

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Ранг листа - Писмени испит 2016

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Прелиминарни резултати писменог дела пријемног испита 2016. године

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Правилник за пријемни испит

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Пријава

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Конкурс

Величина: 0.08 MB
Преузимање