Почетна обука

There is no translation available.

Почетна обука

Почетна обука је организовано стицање практичних и теоријских знања и вештина, разумевање улоге и основних принципа поступања судије и заменика јавног тужиоца у циљу самосталног, стручног и ефикасног вршења функције судије у прекршајном и основном суду и заменика јавног тужиоца у основном јавном тужилаштву. 

Корисници почетне обуке Корисници почетне обуке су лица која су по положеном пријемном испиту примљена у Академију на почетну обуку. Број корисника почетне обуке одређују Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца једном годишње, до 1. марта и о томе обавештавају Академију. Број корисника почетне обуке из става 2. овог члана Високи савет судства и Државно веће тужилаца утврђују на основу процене броја слободних судијских места у прекршајним и основним судовима, односно места заменика у основном јавном тужилаштву, у години која следи након године у којој корисници завршавају почетну обуку, увећаном за 30%.  Јавни конкурс за пријем на почетну обуку Академија расписује јавни конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку. Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се једном годишње, најкасније до 1. јуна и објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и другом средству јавног информисања које покрива целу територију Републике Србије. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".   Услови за пријем на почетну обуку - положен правосудни испит; - испуњавање општих услова за рад у државним органима; - положен пријемни испит за почетну обуку. (Извод из Закона о Правосудној академији – Чланови 24. до 41.)

Програм почетне обуке

Сагласност ВСС

Сагласност ДВТ

Ментори

Опис ментора наводи нас на први и најважнији закључак да је менторство  намерни процес; друго, да је менторство васпитни процес који подстиче раст и развој појединца; треће, менторство је процес у ком стажиста стиче и примењује мудрост ментора; четврто, менторство је процес помоћи и заштите и, напокон, код менторства се ради о узору. Укратко, менторство је процес помоћу којег се знање и разумевање, вештине и способности могу развити код мање искусних практичара. Ко је ментор? Ментор помаже и пружа подршку људима како би искористили сопствено знање и извукли максимум из свог потенцијала, развили способности, имали боље резултате и постали особе какве желе да буду. Ментор игра широк спектар улога у циљу учења и подршке, од сталног преиспитивања и критиковања до понашања које служи као узор, од помоћи да се изгради сопствена мрежа знања и контаката и развије лична сналажљивост до улоге слушаоца, од помоћи људима да схвате шта желе да постигну и зашто, до планирања како то да остваре.У апликацији ТеМС можете наћи више детаља о менторима.

Статистика почетне обуке

Пријемни испит

Завршни испит

Милица Горавица Сара Ресимић Ђорђе Ђелић Александра Рајновић Ана Стојановић Јелена Веселиновић Јелена Митровић Кристина Лазаревић Марта Радошевић Марија Скоко Ива Панић Љиљана Станојковић Бојана Тасић Јелена Спасић Велибор Војводић Емир Бећировић Дејан Гашић Вера Аврамовић Стефан Цвејић Оливера Мијалковић Данило Леповић Вања Ђорђевић Никола Арсић Богдан Љубисављевић Данило Бабић Војислав Милићевић

Илија Марковић Вукадин Брајушковић Милена Ћирић Александра Вујисић Јелена Миленовић Александра Мрдовић Нина Јовановић Јелена Цветиновић Александар Ђорђевић Немања Масловарић Јелена Вујичић Владимир Бучић Синиша Кнежевић Александра Ђурић Александра Стојковић Стефан Жунић Сеид Рожајац Марко Цветановић Татјана Карлаварис Мирјана Лукић

Иван Степановић Милена Милосављевић Вукашин Стијовић Ивана Пејчић Тијана Ранковић Милена Јоксић Ранђеловић Сања Стојановић Анита Ћатовић Благојевић Милица Скоко Душица Лечић Вања Ћулибрк Ива Марковић Миња Панајотовић Јелена Коцић Бојана Цолић Милош Секулић Фуад Зукорлић Јована Добановачки Алдин Лекпек Душан Милошевић Марија Радојевић Сретен Миловановић Ирина Панов Ивана Тодоровић Слободанка Гаврић Марина Пањковић Миа Мандић Небојша Станковић Сања Кнежевић Ивана Добановачки Ева Огњановић Бранка Бурлић

Соња Павловић Јован Перић Кристина Николић Валентина Станковић Радован Маринковић Сенка Бајило Ивана Мартиновић Дејан Миловановић Ана Величковић Ивана Милосављевић Дијана Перић Наташа Јовановић Наташа Стреховски Нина Атанацковић Ирена Вулијанац Марко Пљакић Фисник Ислами Светлана Мијовић Сања Милетић Асмир Бихорац Душица Обренић Јакша Дамјановић Радан Нишавић Богдан Драгана Караџић

Теодора Павловић Милена Вукчевић Стефан Петровић Маја Перовић Мирко Илић Борис Мајлат Мирјана Средојевић Дејан Петковић Александра Стојсављевић Драган Мастиловић Далибор Ђорђевић Александра Перичин Војислава Николић Невена Илић Иван Ђикановић Немања Никодијевић Дарко Рашковић Aладин Маџовић Олга Доклестић Тијана Леваков Вермезовић Драган Црномарковић Маја Прелић Елена Домановић Милош Стојановић

Иван Марковић Милан Шућур Ирена Jоцић Нинослав Воларевић Александар Милић Маја Бакарић Александар Коцић Ивана Јонтовић Александра Шућур Јухас  Марија Козлина Јелена Павићевић Александар Бабић Светлана Марковић Синиша Трифуновић Игор Новковић Бранимир Радосављевић Сања Скакавац Катарина Јанковић Ана Бурић Весна Васић Милана Узелац Соња Медић Јелена Видојевић Теа Ђорђевић Александар Јовановић Владимир Пецовски Оливера Била Милана Петровић Марко Срећковић Марко Миловановић Александра Jокановић Милица Дубљевић Дејан Миленковић Наташа Филиповић Братислава Дамњановић Соња Поповић Мирослав Кривокућа

Ирина Јелић Горан Рамић Ивана Паноутсополоу Ацо Брајковић Јелена Лакић Вања Ћупина Душан Милошевић Дарко Стојановић Јелена Ђорић Вујачић Александра Маричић Јована Обућина Владимир Стевовић Дарко Огњановић Небојша Васиљевић Јелена Савић Љиљана Добрић Љиљана Марјановић Андрић Ивана Радун Ивана Ивановић Жељко Јовановић Агим Камбери Ивана Миловановић Бојан Божовић Александар Барац Братислава Коловић Недељковић Бојан Петковић Ненад Јовановић

Драгољуб Миладиновић Небојша Тешић Маријана Шарац Ана Ковачевић Славиша Димитријевић Весна Спасић Радован Петровић Милена Васић Пејчић Мирјана Михајловић Радомир Илић Небојша Ђуричић Олга Тешовић Бојан Вујачић Бранислав Лепотић Моника Пап Бранислав Симовић Сања Сремчев Горан Свилар Магдалена Гајић Биљана Вујичић Миодраг Марковић

Назад

Continue reading


Пријемни испит

There is no translation available.

Пријемни испит - упис IX генерације корисника почетне обуке

Обавештавамо вас да је "Конкурс за пријем IX генерације корисника почетне обуке Правосудне академије, објављен у Службеном гласнику број 72 од 28. септембра 2018. године"Одлука Високог савета судстваОдлука Државног већа тужилаца ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ 1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда  2. Душко Миленковић, председник Апелационог суда у Београду  3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду  4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду  5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ Накнада за полагање пријемног испита износи 12 000 динара и уплаћује се на рачун Правосудне академије бр. 840-31109845-16 Накнада за полагање се може уплатити најкасније до почетка писменог дела пријемног испита. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА Подсећамо Вас да на испит са собом понесете личну карту или пасош и потврду о уплаћеној накнади за полагање пријемног испита, као и да на испит дођете пола сата пре означеног термина. Кандидати пријаве за полагање пријемног испита подносе Правосудној академији у року од 15 дана од дана објављивања огласа у Сл. гласнику РС - закључно са 15.10.2018. године) Пријаве се подносе сваког радног дана од 08:00 до 15:30 сати, и то:     - Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд.     - Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, Београд“     - Кандидат прилаже:            - попуњену пријаву, на формулару који се налази на сајту Академије,            - оверену фотокопију дипломе Правног факултета,            - оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту,            - уверење о држављанству. Пријава Линк ка страни са конкурсном документацијом

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА По оглашеном  „Конкурсу за избор кандидата за пријем на почетну обуку, IX генерације, у Правосудној академији“ објављеном у Службеном гласнику број 72, од 28. септембра 2018. године, а на основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015) ОБАВЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ да је писани део пријемног испита заказан за 05. новембар, 2018. године у 10:00 сати. Писмени део пријемног испита, биће организован у следећим градовима: У Београду - за кандидате са боравиштем на територији београдске апелације – улица Светозара Марковића бр. 21 (угао улица Светозара Марковића и Крунске) У Крагујевцу - за кандидате са боравиштем на територији крагујевачке апелације – улица Краља Петра I број 18, Хотел Крагујевац, сала број 3. У Нишу - за кандидате са боравиштем на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90. У Новом Саду - за кандидате са боравиштем на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.) Коначни резултати писаног дела пријемног испита   Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд За апелацију Београд, листе са шифрама кандидата биће истакнуте на вратима Правосудне академије, на адресама: Теразије бр. 41 и Светозара Марковића бр. 21. Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41. Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 10.) Приговор на писмени део пријемног испита

"Тест личности је заједнички назив за разноврсне упитнике, пројективне технике и тестове којима се, на стандардизован, објективан и анониман начин, испитује једна или више димензија личности" - Иван Видановић "Речник социјалног рада" Извод из "Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11". Кандидати који су положили писмени тест приступају полагању теста личности.Кандидати уз тест прилажу и затворен идентификациони образац на коме заокружују да су сагласни да у тест и резултате могу имати увид чланови Комисије или лица која Комисија овласти. Стручно лице које прегледа тест мора дати образложење уколико кандидат на тесту добије оцену „не задовољава“ и са тим упознати чланове Комисије која доноси коначну одлуку о томе. Комисија одлуку доноси већином гласова. Ниједан члан Комисије не може бити уздржан. О току и гласању чланова Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије.На тест личности и записник се ставља ознака поверљивости и чувају се у архиви Академије 30 дана од дан завршетка пријемног испита. После тог рока се уништавају. Увид у резултате теста личности може имати само кандидат.   РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА Обавештавамо Вас да ће се полагање теста личности одржати 08.11.2018. године са почетком у 10:00 сати У Београду - за кандидате са боравиштем на територији београдске апелације – улица Светозара Марковића бр. 21 (угао улица Светозара Марковића и Крунске) У Крагујевцу - за кандидате са боравиштем на територији крагујевачке апелације – улица Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, Апелациони суд у Крагујевцу, сала Правосудне академије на 3 спрату. У Нишу - за кандидате са боравиштем на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90. У Новом Саду - за кандидате са боравиштем на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА 08.11.2018. - Сви кандидати су положили тест личности

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА Сви кандидати, који су стекли услов полагања усменог дела пријемног испита, према Правилнику о начину и садржини полагања пријемног испита (Члан 12., 13, и 14.), позивају се да погледају РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА како би на време били информисани о дану и времену полагања, с обзиром да ће се испит полагати 13.11. и 14.11.2018. године. Усмени испит, сви кандидати полажу у Београду – зграда Правосудне академије, улица Светозара Марковића бр. 21 (угао улица Светозара Марковића и Крунске) 13. и 14. новембра, 2018. године Распоред полагања усменог дела пријемног испита   Кандидати су подељени у групе - погледати РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Важно је да сваки кандидат буде информисан у којој је групи, односно у које време и ког дана полаже. Групе су састављене од шест кандидата. Кандидат је дужан да се појави најкасније 15 минута пре почетка израде задатка (посебно важно за кандидате који по распореду полажу ујутру од 09:00 сати, што значи да се морају појавити најкасније у 08:45). Кандидати ће полагати у сали бр. 45. Припрема кандидата је у сали бр. 25. Сви посетиоци и кандидати, могу пратити полагање кроз директан пренос у сали бр. 15. у приземљу. У циљу подизања транспарентности, Правосудна академија ће уживо преносити и полагање усменог дела пријемног испита. Пренос ће бити стримован преко званичног "Јутјуб" канала Правосудне академије - канал Београд. ИСПИТНА КОМИСИЈА За усмени део пријемног испита именована је комисија у следећем саставу: 1. Јасминка Станојевић, судија Врховног касационог суда 2. Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Београду 3. Бранка Дражић, судија Апелационог суда у Београду 4. Милан Ткалац, апелациони јавни тужилац у Новом Саду 5. Младен Ненадић, тужилац за организовани криминал

На основу члана 41 Статута Правосудне академије објављуе се ранг листа кандидата за упис девете генерације полазника почетне обуке. У складу са одлукама Високог савета судства и Државног Већа тужилаца, које можете погледати у прилогу, девету генерацију чини 31 полазник РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА Укупни резултати са пријемног испита Ранг листа кандидата на основу завршне оцене   ПРИГОВОР (Правилник о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 17.) Приговор на утврђену ранг листу кандидата, на основу завршне оцене   Коначна ранг листа кандидата   Одлука Високог савета судства Одлука Државног већа тужилаца Статут Правосудне академије  

Овим путем, желимо да одговоримо на неколико најчешће постављених питања, како бисмо што је могуће прецизније дали одговоре и смањили недоумицу заинтересованих кандидата.

Фотографије са пријемног испита 9. генерације полазника

Програм и правилник пријемног испита

Оквирни програм пријемног испита Правосудне академије

Правилник за пријемни испит

Архива

VIII генерација

VII генерација

Continue reading