Конкурси у 2016. години

Оглашавање јавног конкурса

(Извод из Закона о државним службеницима)

При попуњавању извршилачког радног места предност има премештај државног службеника из истог државног органа, са напредовањем или без њега.

Ако се радно место не попуни премештајем, руководилац може спровести поступак преузимања државног службеника из другог државног органа.

Ако руководилац одлучи да радно место не попуни ни премештајем по основу споразума о преузимању, може да се спроведе интерни конкурс, а ако интерни конкурс није спроведен или није успео, обавезно се спроводи јавни конкурс.

Ако ни јавни конкурс није успео, радно место се не попуњава, али руководилац може одлучити да поново спроведе поступак попуњавања радног места према редоследу радњи прописаним одредбама овог члана.

Јавни конкурс оглашава орган државне управе који попуњава радно место на својој интернет презентацији, на интернет презентацији Службе за управлјање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује руководилац, применом одредаба овог закона о именовању конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса.

Ако положај попуњава Влада, чланове конкурсне комисије за сваки појединачни случај именује Високи службенички савет.

Важни линкови

  • Портал конкурса 1
  • Портал конкурса 2

Документи

  • Планирани конкурси за 2017.
  • Планирани конкурси за 2016.
  • Правилник о ближем уређивању поступка извршења конкурса

Архива