Јасмина Киурски

Заменик Републичког јавног тужиоца у Београду

Јасмина Киурски


Заменик је Републичког јавног тужиоца од марта 2017. године.

Године 1982. засновала је радни однос у Другом општинском јавном тужилаштву, затим изабрана за заменицу Општинског и Окружног јавног тужиоца у Београду.

У периоду од 2003. до 2009. године радила је као заменица Републичког јавног тужиоца, распоређена на место руководиоца Кривичног одељења.

Након тога изабрана за заменицу Апелационог јавног тужиоца у Београду 2009. године, потом упућена у Правосудну академију 2015. године, а у Републичко јавно тужилаштво 2016. године. 

Добитница је награде „Личност године“ Мисије ОЕБС у Србији за 2009. годину и признања Министарства правде за изузетан допринос имплементацији Националне стратегије реформе правосуђа у Србији и бројних сертификата из различитих области кривичног права.

Аутор је 52 стручна рада из области кривичног процесног права, кривичног права, односно међународног кривичног права. Учествовалаје и излагала на стручним скуповима и конференцијама националног, регионалног и међународног карактера, у сарадњи са представницима међународних организација (ОЕБС, АББА ЦЕЛЛИ, УСАИД, ЦИДА). 

У својству предавача на Правосудној академији држала је предавања полазницима Академије, јавним тужиоцима и судијама, као и већи број предавања на територији Републике Србије на тему Имплементација и Едукација Законика о кривичном поступку. 

Члан је, председник или руководилац 34 комисије и радних група за израду закона, подзаконских аката и пројеката, члан Програмског савета Правосудне академије, председница Програмског савета Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, члан Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и члан Редакције часописа за кривичне науке „Кримен“.