Документи > Привредно право

Имплементација новог закона о стечају

Имплементација новог закона о стечају

 

Правосудна академија је организовала семинаре за судије Привредних судова у  Србији и судијске помоћнике Привредног апелационог суда Србије на тему:
„Имплементација новог Закона о стечају“ и то :

  • 7. 5. 2010. Ниш, Правосудна академија;
  • 14. 5. 2010. Нови Сад, Правосудна академија; 
  • 21. 5. 2010. Београд, Правосудна академија; 
  • 28. 5. 2010. Београд, Правосудна академија; 

Семинаре су водили следећи предавачи:

1. Гордана Ајншпилер Поповић, судија Привредног апелационог суда; Србије;

2. Јасминка Обућина, в.ф.председника Привредног суда у Ужицу;

Имплементација новог закона о стечају

Величина: 0.06 MB
Преузимање