Пројекти

Подршка Европске уније Правосудној академији

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON DISTANCE LEARNING AND KNOWLEDGE AND INFORMATION SHARING_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.53 MB
Преузимање

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON EU ADMINISTRATIVE LAW_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.56 MB
Преузимање

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON EU CIVIL LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.56 MB
Преузимање

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON EU CRIMINAL JUSTICE_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.56 MB
Преузимање

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON EU LAW_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.56 MB
Преузимање

TOR_SHORT TERM SENIOR EXPERT ON SOCIAL MEDIA_DEADINE_20.12.2017 DATE OF PUBLISHMENT: 13 DECEMBER 2017 DEADLINE FOR APPLICATION: 20 DECEMBER 2017

Величина: 1.53 MB
Преузимање

О пројекту

Марта 2016. године, у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније, започета је реализација пројекта „Подршка Европске уније Правосудној академији“.

Европска унија финансира овај пројекат са 2.032.100 евра.

Главни корисници и партнери пројекта су Правосудна академија и Министраство правде Републике Србије.

Активности и резултати пројекта, осмишљени и дефинисани кроз три компоненте

 

- Обезбеђивање лакшег приступа судској пракси Европског суда за људска права релевантним циљним групама, са циљем унапређења и обједињавања судске праксе у српским судовима, као и њено усклађивање са стандардима ЕУ

 

- Унапређење едукативних активности Правосудне академије у циљу побољшања ефикасности и делотворности обука

 

- Унапређење функционисања нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије

 

имају за општи циљ да допринесу унапређењу независности и ефикасности правосуђа, као и успостављању доследног правног система Републике Србије.

 

Радећи заједно са својим српским партнерима, пројекат ће подршку коју пружа градити на стручности и најбољој пракси сродних институција за обуку судија у земљама Европске уније.

 

Правосудној академији, као једном од кључних актера у оквиру реформе правосуђа у Републици Србији, унапређењем професионализма, управљачких капацитета, као и организационе структуре која обезбеђује квалитет у пружању обука, пројекат ће помоћи да испуни своју основну сврху – да кроз пружање почетних, континуираних и специјализованих обука за судије и тужиоце постане средиште едукације у правосуђу.

Пројекат траје две године и спроводи га British Council у партнерству са FIIAPP (Шпанија), Alternative Consulting (Србија) и AlterFact (Србија).

 

Студијска посета Холандији и Шпанији, 14-18.11.2016.

http://www.pars.rs/vest/2391/studijska-poseta-holandiji-i-spaniji-.php