О Академији

Директор

Ненад Вујић

директор Правосудне академије

 

РЕЧ ДИРЕКТОРА АКАДЕМИЈЕ

 

"Академија није резервни Правни факултет. Смисао Академије је припрeма за вeштину обављања посла. На факултету се савладава тeopuja, а овде се ради о практичној примени права. Академија је програм припреме првенствено младих судија и тужилаца."