О Академији

Управни одбор

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ

  1. Јанко Лазаревић – судија Врховног касационог суда
  2. Споменка Зарић - судија Врховног касационог суда
  3. Зоран Пашалић – председник  Прекршајног апелационог суда у Београду
  4. Александар Степановић – судија Апелационог суда у Београду и председник Вишег суда у Београду
  5. Снежана Марковић - заменик Републичког јавног тужиоца, престао мандат због избора за судију Уставног суда
  6. Зорин Зоговић - заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду
  7. Радомир Илић – државни секретар у Министарству правде
  8. Јован Ћосић – начелник за нормативне послове у Министарству правде
  9. Марија Милаковић – руководилац сектора за привредно право у Правосудној академији

Председник Управног одбора је Александар Степановић, судија Апелационог суда у Београду и председник Вишег суда у Београду

Секретар Управног одбора

Драгана Миловановић