О Академији

Програмски савет

ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

1. Бранислава Апостоловић – судија Врховног касационог суда и председник Програмског савета

2. Гордана Ајншпилер Поповић – судија Врховног касационог суда

3. Марина Говедарица – судија Врховног касационог суда

4. Драган Јоцић – судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

5. Јелена Ивановић – председник Управног суда у Београду

6. Милан Мариновић – председник Прекршајног суда у Београду 

7. Јасмина Васовић – судија Апелационог суда у Београду

8. Небојша Ђуричић – судија Другог основног суда у Београду

9. Олгица Милорадовић - заменик Републичког јавног тужиоца  

10. Јасмина Киурски – заменик Републичког јавног тужиоца у Београду 

11. Мирослав Филиповић – заменик Вишег јавног тужиоца у Београду

12. Мирјана Павловић - в.ф. секретара Високог савета судства 

13. Наталија Аџић – јавни бележник

14. Драган Мастиловић – корисник почетне обуке IV генерације

 

Секретар Програмског савета

Игор Милованов