Документи > Прекршајно право

Царински, порески и девизни прекршаји

Удружење судија за прекршаје и Правосудна академија организују едукацију судија на тему "Царинских,Пореских и Девизних Прекршаја".
Удружење је обезбедило едукацију за све чланове удружења,односно за 515 од 599 судија колико их у овом тренутку обавља ту функцију.

Програм рада едукације

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Мирјана Оташевић Лушић, Шеф Одсека за царинске прекршаје Царинарница Београд.

Одговорност возара за царинске прекршаје извршене у друмском саобраћају

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Аурора Младеновић - Министарство финансија – Девизни инспекторат
Телефон               011/20-1614         011/20-1614

aurora.mladenovic@devizni.gov.rs

Специфичности девизних прекршаја

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Одлука о плаћању, наплаћивању, уплати и исплати који се могу вршити у ефективном страном новцу

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Одлука о условима и начину евидентирања кредитних послова са иностранством иу члана 4.став 2. и члана 5.став 3.Закона о девизном пословању

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Одлука о условима и начину обављања мењачких послова

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Упутство о изменама упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Одлука о условима и начину обављања платног промета са иностранством

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Уредба о ближим условима и начину на који резидент може извршити наплату, односнот плаћање и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Уредба о ближим условима и начину вршења контроле девизно пословања, извештавању и вођењу евиденције од стране резидената и нерезидената

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Станковић Јован - Самостални саветник у Одсеку за царински прекршај Царинарице Београд.

Царински прекршаји у вези са возилом као предмет прекршаја

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Петар Учајев, адвокат.

Царински, девизни, и порески прекршаји са аспекта окривљеног

Величина: 0.89 MB
Преузимање