Документи > Архива

Грађанско право

Правни положај детета након престанка брака и ванбрачне заједнице - Алтернативно решавање спорова - Медијација (Владан Јовановић, 2006.)

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз конвенцију о правима детета

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Факултативни протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији, уз конвенцију о правима детета

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Конвенција о правима детета - Породични закон (права детета) (Зоран Поњавић)

Величина: 0.26 MB
Преузимање

Мишљење детета (др Оливер Видојевић)

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Насиље у породици - Облици, индикатори и карактеристике (Мирослава Вуковић)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Односи детета и родитеља

Величина: 0.2 MB
Преузимање

Породични закон

Величина: 0.48 MB
Преузимање

Породични закон - Програм стицања посебних знања из области права детета судија који суде у поступцима у вези са породичним односима (Ранка Вујовић)

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Правни положај детета након престанка брака и ванбрачне заједнице - Посредовање у породичним односима (Владан Јовановић, 2006.)

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Права детета II - Обука судија за примену Породичног закона (Владан Јовановић, 2006.)

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Права детета и међународно законодавство (Милица Пејовић Милованчевић 2006.)

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Развод родитеља - Психолошки аспекти (Милица Пејовић Милованчевић)

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Развод родитеља - Развојни утицаји, трауматски аспекти и права детета (др Оливер Видојевић)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Насиље у породици у Републици Србији - Програм стицања посебних знања из области права детета судија који суде у поступцима у вези са породичним односима

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Посебна пословна и парнична способност детета - Учешће детета у судским поступцима у породичним стварима (проф. др Невена Петрушић)

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Утицај предрасуда и стереотипа о насиљу у породици на процес заштите (Мирослава Вуковић)

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Правни положај детета након престанка брака и ванбрачне заједнице - Вршење родитељског права, хабитатио и издржавање детета (Владан Јовановић, 2006.)

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Занемаривање, злостављање и експлоатација детета (Мирослава Вуковић)

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Породичноправна заштита од насиља у породици (проф. др Невена Петрушић)

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Поступак и правила доношења судске одлуке код грађевинских спорова (Ивана Павловић)

Величина: 0.08 MB
Преузимање