Документи > Архива

Кривично право

Борба против организованог криминала и корупције јачањем владавине права у Србији, Обука за судије и тужиоце, Прва група, 27-31.08.2007.

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Борба против организованог криминала и корупције јачањем владавине права у Србији, Обука за судије и тужиоце, Друга група, 03-07.09.2007.

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Доказне радње и посебне доказне радње према новом ЗКП - приручник за учеснике мај/јун 2007.

Величина: 0.41 MB
Преузимање

Formation des juges, procureurs, avocats et officiers de police sur la Loi sur les délinquants mineurs et la protection criminelle et juridique des mineurs

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Formation des juges, procureurs, avocats et officiers de police sur la Loi sur les délinquants mineurs et la protection criminelle et juridique des mineurs

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Доказне радње према новом ЗКП - Предлог програма дводневне едукације

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Распоред обука из кривичног права за судије и тужиоце мај/јун 2008.

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Сходна примена одредаба Законика о кривичном поступку у привредно-казненом поступку за привредне преступе

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Табела предавача (тим1 и тим2)

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Списак предавача

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Списак предавача за кривично право по групама

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Списак предавача за кривично право по групама

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Законик о кривичном поступку

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Технике заштите и криптографски протоколи у савременим рачунарским мрежама, ПКИ системи, Практична примена Закона о електронском потпису у Србији (доц др. Милан Марковић)

Величина: 0.77 MB
Преузимање