Документи > Право европске уније

Европска правосудна сарадња у грађанским стварима

Ова серија семинара означава наставак сарадње између Европског центра за судије и адвокате (Луксембуршки центар Европског института за државну управу – ЕИПА) и Правосудне академије Србије на плану пружања обуке из области права ЕУ, као саставног дела свеукупног програма обуке националних судија и тужилаца Србије.
Принцип узајманог признавања одлука представља камен темељац правосудне сарадње, као што је то јасно зацртано у Уговору из Лисабона. Националне судије, као судије на прочељу европског права, морају имати темељно знање о начину функционисања инструмената усвојених у оквиру ове фундаменталне области, као и о томе како да се на одговорајући начин искористи поступак претходног питања, захваљујући чему ће моћи да се обрате Суду правде Европске уније за одговарајућа упутства из ове области.
Циљ ове заједничке серије активности на стручном усавршавању је, дакле, да се настави са развојем капацитета националног судства у погледу разумевања и познавања правних принципа, различитих инструмената, поступака за извршење одлука и разних битних области које сачињавају саставни део правног система ЕУ, као и да се поспеши сарадња са правосудним органима из различитих земаља чланица ЕУ, као припрема за примену низа правних обавеза које сада проистичу из Споразума о стабилизацији и сарадњи – садашњег оквира билатералних односа између Србије и ЕУ – а које ће, потом, простицати из статуса редовног чланства у ЕУ.

Одржани семинари:

  • Београд Правосудна академија 28. -  30. јун 2010. године 

Предавачи ЕИПА:

  • Карла Ботелхо
  • Харис Меиданис
  • Петер Беатон

Материјали:

Европски налог за извршење

Величина: 2.56 MB
Преузимање

Европски поступак за спорове мале вредности

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Најновији развој догађаја у области правосудне сарадње у грађанским стварима

Величина: 0.95 MB
Преузимање

Претходно питање

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Уредба 22012003 о надлежности и признавању и извршењу пресуда у брачним стварима и питањима родитељске одговорности

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Уредба Брисел I

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Уредба Европског парламената и Савета

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Уредба Савета (ЕЦ) 42009 о надлежности, меродавном праву, признавању и извршењу одлука и сарадњи у стварима које се односе на обавезе издржавања

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Уредба Савета (ЕЦ) 13932007

Величина: 3.15 MB
Преузимање

Уредба Савета (ЕЦ) бр. 12062001

Величина: 4.31 MB
Преузимање

Уговор о Европској унији

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Уредба 442001 (грађанско-правне и трговинске ствари)

Величина: 0.17 MB
Преузимање