Документи > Право европске уније

Правосудна сарадња у кривичним стварима у Европској унији, са посебним освртом на питања доказа

Одржан  је тродневни семинар на тему :
„Правосудна сарадња у кривичним стварима у Европској унији, са посебним освртом на питања доказа“ дана 20.октобра до 22.октобра 2010. у просторијама Правосудне академије у Београду који означава нови корак у сарадњи између Европског центра за судије и правнике (Центар Европског института за државну управу у Луксембургу – ЕИПА) и Правосудне академије Србије у области обуке из права ЕУ, која се пружа у оквиру свеукупног програма обуке за националне судије и тужиоце Србије.

Циљ овог заједничког низа активности на стручном усавршавању је, дакле, да се настави са развојем капацитета националног судства у погледу разумевања и познавања правних принципа, различитих инструмената, поступака за извршење одлука и разних битних области које сачињавају саставни део правног система ЕУ, као и да се поспеши сарадња са правосудним органима из различитих земаља чланица ЕУ, као припрема за примену низа правних обавеза које сада проистичу из Споразума о стабилизацији и сарадњи – садашњег оквира билатералних односа између Србије и ЕУ – а које ће, накнадно, простицати из статуса редовног чланства у ЕУ.

Сврха овог семинара је била да учеснике упозна са сарадњом која је успостављена између земаља чланица у одређеним областима кривичног правосуђа, при чему ће главни предмет разматрања била правосудна сарадња, са краћим освртом на питања која се тичу спровођења закона.

Учесници су били упознати са својим будућим дужностима и прерогативима које ће имати као судије Европске уније, када Србија буде приступила Европској унији. Учесници су имали прилику да  детаљно размотре одређене делотворне инструменте, као што је Европски налог за хапшење и да се упознају са најновијим усвојеним алатима (на пр. приступ националној кривичној евиденцији), као и са поступком прикупљања, признавања и прихватљивости доказа у кривичним стварима.

Материјали

ZELENA KNJIGA

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Smernice za strukturu i funkcionisanje

Величина: 0.07 MB
Преузимање

PRIRUCNIK EVROPSKE pravosudne mreže

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Odluka Saveta o jačanju Eurojusta

Величина: 0.33 MB
Преузимање

ODLUKA SAVETA 2008976JHA

Величина: 0.08 MB
Преузимање

INTERNI PRAVILNIK EUROJUSTA

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Evropski nalog za istragu za pribavljanje dokaza u krivičnom postupku

Величина: 0.19 MB
Преузимање

C 165 Službeni list Evropske unije 24-6-2010

Величина: 0.3 MB
Преузимање

AKT UPRAVNOG ODBORA EUROPOLA

Величина: 0.04 MB
Преузимање

AKT SAVETA

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Zajednički istražni timovi

Величина: 1.07 MB
Преузимање

Priznavanje naloga za zamrzavanje imovine ili dokaza

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Pristup nacionalnoj krivičnoj evidenciji

Величина: 0.35 MB
Преузимање

Sredstva i ciljevi koriscenja i ukljucenja Eurojusta

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Smernice za strukturu i funkcionisanje

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Pregled glavnih izmena uvedenih na osnovu Lisabonskog ugovora u oblasti pravosudne saradnje u krivicnim stvarima

Величина: 0.44 MB
Преузимање

Predstojeci razvoj situacije u oblasti pravosudne saradnje u krivicnim stvarima

Величина: 0.5 MB
Преузимање

ODLUKA SAVETA

Величина: 0.25 MB
Преузимање

Izvrsenje naloga u predkrivicnom postupku postupak u vezi sa dokazima i imovinom19 Cassuto - european evidence warrant

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Evropski nalog za privodjenje

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Evropski nalog za istragu u krivicnim stvarima

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Borba protiv glavnih transnacionalnih teskih oblika krivicnih dela ukljucujuci i ulogu Europola

Величина: 3.19 MB
Преузимање