Документи > Архива

Трговинско право

Релевантне економске категорије у односу на поступке пред трговинским судовима - Обрачун камате (Рада Стојановић)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Одржани семинари из трговинског права од 2006. године

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Ознаке географског порекла

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Поступак признавања патента

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Право интелектуалне својине (Основне категорије заштите, Економска вредност, Елемент корпоративног управљања)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Релевантне економске категорије на поступке пред трговинским судовима (мр Јован Чанак, 2007.)

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Врсте биланса

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Закон о ауторским и сродним правима - новине

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Закон о ознакама географског порекла - новине

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Привремене мере у поступцима заштите интелектуалне својине

Величина: 0.14 MB
Преузимање

Жигови

Величина: 0.17 MB
Преузимање