Е-учење

Е-учење

E -learning курс (обука на даљину) – обука уписничара/референата основних судова на тему завођење предмета у АВП

Обука на даљину је нови правац развоја едукације у правосуђу у Републици Србији, у складу са Стратегијом развоја Правосудне академије. Израђена је уз подршку ЕУ пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ и представља технолошки напредно и одрживо решење, које омогућава континуирану обуку великог броја учесника уз минимизацију трошкова.
Обука на даљину за уписничаре основних судова је системско решење, које ће у наредном периоду допринети подизању нивоа знања и вештина запослених у судској администрацији. Сваки уписничар ће моћи да се обучава на свом радном месту, да полаже тестове онлине, да обнавља знање, а да се истовремено резултати тестирања и најучесталије грешке у раду аутоматски приказују кроз извештаје које апликација генерише у Правосудној академији.
E -learning курс (обука на даљину) – обука уписничара/референата основних судова на тему завођење предмета у АВП ће бити саставни део Годишњег програма сталне обуке Правосудне академије за 2018. годину.