Документи > Архива

Право ЕУ

Административно право ЕУ

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Centre de formation judiciaire

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Copenhagen European Council Presidency Conclusions (December 12-13, 2002)

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Copenhagen European Council Presidency Conclusions (June 21-22, 1993)

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода

Величина: 0.37 MB
Преузимање

Formation des juges, procureurs, avocats et officiers de police sur la Loi sur les délinquants mineurs et la protection criminelle et juridique des mineurs

Величина: 0.24 MB
Преузимање

Извештај о спремности Србије и Црне Горе за преговоре о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (радни текст Комисије)

Величина: 0.51 MB
Преузимање

Одговорност државе за кршење права ЕУ (мр Никола Јовановић)

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Charter of Paris for a New Europe (Nov. 1990)

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Интеграција права ЕЗ у правне поретке држава чланица (однос комунитарног и националног права) (мр Никола Јовановић)

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Програм предавања 23.10.2009. - Европска конвенција о људским правима - Мешање државе у право на мирно уживање имовине

Величина: 0.07 MB
Преузимање