Актуелно > Вести 03.02.2017.

Положај оштећених (жртава) у кривичном поступку

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, учесник округлог стола
"Положај оштећених (
жртава) у кривичном поступку" 01.02.2017.

Извор: Н1

Правни систем Србије не разликује "жртве" од "оштећених" - и то би морало да се промени - закључак је округлог стола "Положај оштећених (жртава) у кривичном поступку", који је одржан у Народној скупштини Републике Србије.  

Систем би иначе морао да препозна "осетљиве групе" јер Србију на то обавезује и Акциони план за поглавље 23 у преговорима са Европском унијом.
Од 1. јуна, на снагу ступа нови Закон о спречавању насиља у породици а до тада ће бити завршена обука судија, тужилаца и полицајаца а Директор Правосудне академије је тим поводом изјавио да је ово сада закон који прописује обавезну специјализацију у овој области".

Вујић је такође истакао да је пут ка примени прописа обука и едукација надлежних, као и њихово повезивање и координација. "Дешава се да свако у оквиру своје надлежности, тужилаштво, полиција и центри за социјални рад ураде добро свој посао, али због неповезаности имамо жртву која остаје ван система", казао је Вујић. Навео је да се то може променити обуком надлежних. Вујић је најавио и да ће у фебруару почети обука тужилаца и полиције. Обука је већ прописана Законом о спречавању насиља у породици.

Више о овом округлом столу сазнајте на линковима испод:

http://rs.n1info.com/a225252/Vesti/Vesti/Pravni-sistem-Srbije-ne-razlikuje-zrtve-od-ostecenih.html

http://www.euractiv.rs/posmatraci/10959-razlikovati-rtve-od-oteenih-u-krivinom-postupku

http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=95747&Itemid=90

 

Nenad Vujić, Director of Judicial Academy, participated in the Round Table conference on the Position of injured parties (victims) in criminal proceedings, held on 1 February 2017

Source: N1 TV

Serbian judicial system does not make a distinction between „victims“  and „injured parties“ – and this needs to change – this was the conclusion of the Round Table on the Position of injured parties (victims) in criminal proceedings that was held in the National Assembly of the Republic of Serbia.

Incidentally, the system should be able to identify „vulnerable groups“ because Serbia has undertaken this obligation under the Action Plan for Chapter 23 in the negotiations with the European Union.


The new Law on the prevention of family violence will come into force on 1 June 2017 and training of judges, prosecutors and law enforcement officers shall have been completed by that date. The director of the Judicial Academy said on the occasion that this was a law which had prescribed a mandatory specialization in this field”.

Vujić also underlined that training and education of authorized persons is the right way to proceed, in addition to mutual interlinking and co-ordination. "It happens that all entities within their own competences do their respective jobs well: the prosecutor’s office, the law enforcement and social welfare centres, respectively; however, due to a lack of interconnections we are left with victims who are kept outside the system”, Vujić said. He emphasized that this could be changed by proper training of authorized persons. Vujić also said that the initial training for prosecutors and law enforcement officers should commence in February. This training had already been prescribed by the Law on the prevention of family violence.

Further information on this Round Table is available at the following links:

http://rs.n1info.com/a225252/Vesti/Vesti/Pravni-sistem-Srbije-ne-razlikuje-zrtve-od-ostecenih.html

http://www.euractiv.rs/posmatraci/10959-razlikovati-rtve-od-oteenih-u-krivinom-postupku

http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=95747&Itemid=90