Актуелно > Вести 03.03.2017.

Курс о увиђају саобраћајних незгода-Крагујевац, Крушевац

Правосудна академија ће 13. и 14.3.2017. у сали зграде у Вишем суду у Крушевцу одржати семинаре под називом  "Курс о увиђају саобраћајних незгода" као и 27. и 28.3.2017. у сали зграде Полицијске управе у Крагујевцу. 
Обука је намењена тужиоцима и судијама који поступају у саобраћајним предметима са територије Крушевца и Крагујевца као и припадницима саобраћајне полиције из ПУ Крушевац и ПУ Крагујевац.

Предавачи на овим обукама ће бити: Драган Обрадовић- судија Вишег суда у Ваљеву, Милан Вујанић- професор Саобраћајног факултета у Београду, Крсто Липовац- професор Саобраћајног факултета у Београду и Миладин Нешић- професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду. 

 

On 13 and 14 March 2017, the Judicial Academy is going to conduct the seminars titled ”Course in Road Traffic Accident Investigations" in the hall of the building of  the High Court in Kruševac, as well as in the hall of the building of the Police Administration (PA) in Kragujevac on 27 and 28 March 2017. 

 

The training is intended for the prosecutors and judges, who deal with traffic-related cases, from the territories of Kruševac and Kragujevac as well as for the members of the traffic police units from the PA Kruševac and the PA Kragujevac.

 

The lecturers within the above training courses are going to be: Dragan Obradović - a judge of the High Court in Valjevo, Milan Vujanić - the Professor of the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade, Krsto Lipovac - the Professor of the Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade, and Miladin Nešić- the Professor of the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade.