Актуелно > Вести 13.03.2017.

Обуке на тему спречавања насиља у породици за судије и тужиоце основних и виших судова и тужилаштава

Правосудна академија је од 08. фебруара 2017. године почела са одржавањем специјализованих обука за судије и тужиоце основних и виших судова и тужилаштава  према програму Правосудне академије донетог у складу са чланом 28. став 1. и 2. Закона о спречавању насиља у породици. До 01. јуна 2017. године и ступања на снагу овог Закона, обуке ће бити одржаване по следећем распореду:

20-21.02.2017.           Суботица

27-28.02.2017.           Нови Сад

06-07.03.2017.           Шабац

13-14.03.2017.           Зрењанин

15-16.03.2017.           Београд

24-25.03.2017.           Нови Сад, Суботица, Шабац

30-31.03.2017.           Београд

31.03.-1.04.2017.       Нови Сад, Зрењанин, Сремска Митровица

03-04.04.2017.           Београд

07-08.04.2017.           Београд, Панчево, Кикинда

12-13.04.2017.           Ваљево, Крагујевац, Крушевац

21-22.04.2017.           Зајечар, Смедерево, Пожаревац

27-28.04.2017.           Београд, Лесковац, Прокупље

04-05.05.2017.           Београд, Врање, Нови Пазар

12-13.05.2017.           Пирот, Неготин, Јагодина

19-20.05.2017.           Ниш, Чачак

26-27.05.2017.           Краљево, Ужице

Обуке се реализују у сарадњи са „Пројектом подршке Европске уније Правосудној академији“, а циљ је да се унапреде знања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца о међународним принципима и новим европским стандардима борбе против породичног и родно заснованог насиља уз позивање на референтну судску праксу Европског суда за људска права у Стразбуру, затим представљање Закона о спречавању насиља у породици, процена ризика од породичног насиља и референтне студије случаја.

 

Training courses on the topic of prevention of domestic violence for judges and prosecutors of the basic and high courts and prosecutor’s offices 

 

As of 8 February 2017, the Judicial Academy has commenced conducting specialized training courses for judges and prosecutors of the basic and high courts and prosecutor’s offices according to the Programme of the Judicial Academy adopted in compliance with Article 28 paragraphs 1 and 2 of the Law on Prevention of Domestic Violence. Up to 1 June 2017 and coming of this Law into force, the training courses will be conducted according to the following schedule:

 

20 - 21 Feb. 2017                   Subotica

 

27 – 28 Feb. 2017                              Novi Sad

 

6 - 7 March 2017                   Šabac

 

13 – 14 March 2017              Zrenjanin

 

15 – 16 March 2017              Belgrade

 

24 – 25 March 2017              Novi Sad, Subotica, Šabac

 

30 – 31 March 2017              Belgrade

 

31 March – 1 Apr. 2017         Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica

 

3 – 4 Apr. 2017                                  Belgrade

 

7 – 8 Apr. 2017                                  Belgrade, Pančevo, Kikinda

 

12 – 13 Apr. 2017                  Valjevo, Kragujevac, Kruševac

 

21 – 22 Apr. 2017                  Zaječar, Smederevo, Požarevac

 

27 – 28 Apr. 2017                  Belgrade, Leskovac, Prokuplje

 

4 – 5 May 2017                                  Belgrade, Vranje, Novi Pazar

 

12 – 13 May 2017                  Pirot, Negotin, Jagodina

 

19 – 20 May 2017                  Niš, Čačak

 

26 – 27 May 2017                  Kraljevo, Užice

 

The training courses are implemented in cooperation with the „European Union Support to the Judicial Academy“ Project, and the objective is to enhance the knowledge of judges, public prosecutors, and deputy public prosecutors about international principles and new European standards of combat against domestic and gender-based violence, with reference to the reference jurisprudence of the European Court of Human Rights in Strasbourg, then the presentation of  the Law on Prevention of Domestic Violence, assessment of risks of domestic violence, and the reference case studies.