Актуелно > Вести 14.03.2017.

Комуникацијске вештине - oбука портпарола крагујевачке апелације

Радионицом која је одржана 10. марта,  у Крагујевцу,  у оквиру пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа", који финансира ЕУ, а спроводи конзорцијум који предводи Британски савет, у сарадњи са Правосудном академијом  настављенa је обука портпарола судова.

На четвртој, у низу од дванаест радионица, колико је планирано Годишњим програмом рада Правосудне академије, двадесет пет портапрола са подручја крагујевачке апелације, обучавало се на следеће теме: израда комуникационе стратегије,  јавни наступ и коришћење интернета у циљу промоције судова.  

Поменуте теме обухваћене су тзв. првим модулом, док ће остала два модула обуке бити посвећена медијским вештинама комуникације у кризним ситуацијма. Све теме се обрађују кроз  практичне вежбе  и дискусије, а акценат је стављен на унапређење практичних знања.  

Предавачи на овој обуци били су Мирјана Голубовић из Правосудне академије и Бојана Млађеновић, новинарка РТС-а. 

 

Communication skills – training of PRs of the Kragujevac appellate jurisdiction

 

The training of PRs of courts continues with the workshop, which was conducted in Kragujevac on 10 March, within the "Judicial Efficiency" Project, which is financed by the EU, and implemented by a consortium headed by the British Council, in cooperation with the Judicial Academy.

 

Within the fourth, out of a series of twelve workshops that have been planned by the Annual Programme of Work of the Judicial Academy, twenty five PRs from the territory of the Kragujevac appellate jurisdiction were trained in the following topics: development of the communication strategies, public appearance, and the use of the Internet for the purpose of promoting the courts.    

 

The above topics were covered by the so-called first module, while the other two modules will be dedicated to media-related communication skills in crisis situations. All the topics are dealt with through practical exercises and discussions and the stress is on the improvement of practical knowledge.   

 

The lecturers within this training course were Mirjana Golubović from the Judicial Academy and Bojana Mlađenović, a journalist of the RTS.