Актуелно > Вести 09.06.2017.

Ниш- 8. јун „Унапређивање економских знања од значаја за кривични поступак“

Правосудна академија је у сарадњи са Британским саветом, у оквиру пројекта Подршке Европске уније Правосудној академији, организовала обуку „Унапређивање економских знања од значаја за кривични поступак“ у Нишу, за тужиоце, заменике тужилаца и тужилачке помоћнике са територије нишке апелације. Обука је реализована 8. јуна у просторијама Правосудне академије у Нишу.
Теме које су обрађиване на овој обуци су: буџетска кривична дела уз примере из праксе, правно-институционални оквир тржишта капитала и казнене одредбе, царински поступак и откривање царинских кривичних дела, као и докази и поступак прибављања доказа.
Предавачи на овој обуци били су: Јелена Шупут из Института за упоредно право, Владимир Станковић из Комисије за хартије од вредности и Јелена Петровић, руководилац групе за царинске истраге из Ниша.