Актуелно > Вести 15.06.2017.

Крушевац „Спречавање насиља у породици“ 12, 13. јун

У оквиру заједничког пројекта Правосудне академије и Криминалистичко-полицијске академије који је подржан од стране „Пројекта подршке Европске уније Правосудној академији“ у Полицијској управи у Крушевцу од 12. до 13. јуна 2017. године одржана је радионица на тему „Спречавање насиља у породици“ за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца Виших и Основних јавних тужилаштава, судије Основних и Виших судова, укључујући и припаднике МУП-а.
Циљ радионице био је стручно усавршавање и обука судија, јавних тужилаца и њихових заменика и припадника Министарства унутрашњих послова за примену Закона о спречавању насиља у породици.
Радионици је присуствовао 31 учесник, од тога 3 заменика Јавних тужилаца и 28 припадника полиције.
Предавачи на семинару били су:
• Биљана Синановић, судија Врховног Касационог суда у Београду
• Генерал Обрад Стевановић, професор на Полицијској академији
• Саша Марковић, доцент на Полицијској академији
• Радмила Јовановић, заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
По агенди радионице која је почела у 10.00, након поздравних речи, објашњења сврхе обуке и начина рада уследило је представљање учесника радионице. Судија Врховног Касационог суда у Београду, Биљана Синановић почела је уводно излагање детаљнијим освртом на сам појам насиља у породици, осврнувши се на домаће законодавство и међународне стандарде који се односе на ову област.
Након тога учесници радионице су разврстани у две групе којима су подељени хипотетички случајеви и примери судске праксе из области насиља у породици. Централна тема првог дана радионице односила се на поступање надлежног полицијског службеника и сарадњу са надлежним тужиоцем која је подразумевала постављање задатака за полицијске службенике и за јавне тужиоце у сврху решавања дате студије случаја. Постављени задаци тицали су се следећих питања:
• За полицијске службенике:
- прикупљање потребних обавештења
- процена ризика
- достављање података надлежном основном тужиоцу
- хитне мере које изриче надлежни полицијски службеник
- израда наређења којим се истиче хитна мера удаљења учиниоца из стана
- израда наређења којим се изриче хитна мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилаз њој
• За јавне тужиоце:
- пријем обавештења, процене ризика и наређења
- проучавање и вредновање процене ризика
- предлог суду да се хитна мера продужи
- припрема документације и достављање надлежном суду
Први дан радионице закључен је у 15.00.
Другог дана радионице који је почео у 09.00, учесници су, како на појединачном, тако и на нивоу претходно формираних група, приступили анализи задатака садржаних у хипотетичким случајевима који су им подељени првог дана радионице. Фокус другог дана радионице је затим усмерен на поступање суда и сарадњу са надлежним тужиоцем и полицијским службеником, обухвативши следеће задатке за учеснике:
• За полицијске службенике:
- улога полицијског службеникау судском поступку
• За поступајуће судије:
- пријем предлога о продужењу хитне мере
- проучавање предлога и оцена приложених доказа
- доношење одлуке по предлогу о продужењу хитне мере
• За јавне тужиоце:
- подношење жалбе на одлуку првостепеног суда
• За судије виших судова:
- пријем предмета и одлучивање по жалби
После паузе у 11.30 учесници радионице су, уз координацију предавача, понаособ сублимирали своја виђења евентуалних решења која се односе на постављене задатке у хипотетичким случајевима.