Актуелно > Вести 15.06.2017.

Зрењанин - пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“

Први пилот суд, од 20 изабраних судова у држави, у којем је 12.06.2017. почела имплементација формуле за вредновање предмета по тежини је Основни суд у Зрењанину, који је одабран због изузетног рада и уређене организације управе, судија и писарнице.
Пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“ финансира Европска унија и траје две године. Вредност пројекта је 3,8 милиона евра и у њему се остварује сарадња са Министарством правде, Врховним касационим судом, Високим саветом судства, Државним већем тужилаца, Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом.
Председник Основног суда у Зрењанину Златоје Анкић подсећа да се овај пројекат бави решавањем старих предмета, унификацијом судске праксе, израдом стратегије људских ресурса у правосуђу, чишћењем података у апликацијама и коначно дефинисањем формуле за вредновање предмета по тежини, као и још неким битним питањима, попут медијације.
„Све активности пропраћене су тренинзима у сарадњи са Правосудном академијом“, закључује Анкић.
Више о теми погледајте на линковима испод:
https://www.dnevnik.rs/hronika/osnovni-sud- u-zrenaninu- prvi-primenuje- novu-formulu-12- 06-2017
http://www.listzrenjanin.com/osnovni-sud- u-zrenjaninu- poceo-pilot- projekat-unapredenje-efikasnosti- pravosuda/