Актуелно > Вести 23.06.2017.

Крагујевац – обука на тему економских прописа

Правосудна академија је уз подршку Британског савета у Крагујевцу, 22.06.2017. године организовала обуку на тему економских термина како би унапредила знање носилаца правосудних функција у вези са кривичним делима код којих је потребно познавање економских прописа пре свега, област јавних финансија којима је уређен финансијски систем,  пословање на тржишту капитала, управљање инвестиционим фондовима и преузимање акционарских друштава.

 

Едукација је усмерена на тужиоце, њихове заменике, сараднике са наведеним прописима aли и знања o релевантности и врсти доказа који се могу користити у кривичном поступку.

 

Теме које су представљене на обуци су: 

Буџетска кривична дела

Царински поступак и откривање кривичних дела

Докази и поступак прибављања доказа

Правно-институционални оквир тржишта капитала и правни оквир

 

Предавачи на обуци су били:

- Владислав Станковић- Комисија за хартије од вредности

- Јелена Костић- Институт за упоредно право

- Јелена Петровић- руководилац Групе за царинске истраге