Актуелно > Вести 10.07.2017.

Нови Сад „Напредне комуникацијске вештине за портпароле у тужилаштвима“

У оквиру редовног програма обуке Правосудне академије за ПР и комуникације, двадесетак портпарола са подручја нoвoсaдскe  апелације, похађало је 7.jунa 2017. гoдинe радионицу „Напредне комуникацијске вештине за портпароле у тужилаштвима -тзв. модул 2“. Тема је била “Вештине давања интервјуа и вођење ТВ дебата“.

Кроз практичне вежбе, учесници ове обуке симулирали су гостовање у ТВ студију и излагање на теме везане за породично насиље. Посебан акценат стављен је на унапређење технике успешног "слања поруке", подизања вештина у комуникацији а посебно давања одговора на провокативна питања новинара, "држање" интервјуа под контролом итд. Осим подизања комуникацијских вештина, ова радионица имала је за циљ, да припреми портпароле јавних тужилаштва да спремно извештавају јавност о улози и активностима јавних тужилаштава у спречавању насиља у породици.

Прeдaвaч нa oвом сeминaру била је Мирјана Голубовић из Правосудне академије.