Актуелно > Вести 04.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

03.10.2017. у Новом Саду је одржана радионица под називом „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“. Овом радионицом је настављена обука у складу са Годишњим програмом сталне обуке судија и јавних тужилаца за област етике, за коју је планирано укупно дванаест радионица.

Домаћи и међународни правни оквир за примену судијске етике, дисциплински поступак у случајевима кршења етичких норми, спречавање конфликта интереса, као и етика на интернету, биле су само неке од тема које су обрађиване кроз интерактивну дискусију која је вођена са тридесетеак учесника ове радионице, судија и судијских помоћника, основних ,виших судова и из апелационог суда са подручја новосадске апелације.

Предавачи на радионици у Новом Саду су били:  судија Врховног касационог суда Биљана Синановић , судија Мирјана Илић, дисциплински тужилац Високог савета судства и Мирјана Голубовић из Правосудне академије.