Актуелно > Вести 06.10.2017.

Нови Сад „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“

Семинар под називом „Етика и интегритет у правосуђу – судијска етика“ за тужиоце, заменике тужилаца и њихове помоћнике, одржан је 04.10.2017. у Новом Саду.

Овом радионицом настављена је обука у складу са Годишњим програмом сталне обуке судија и јавних тужилаца за област етике, за коју је планирано укупно дванаест радионица.

Домаћи и међународни правни оквир за примену судијске етике, дисциплински поступак у случајевима кршења етичких норми, спречавање конфликта интереса, као и етика на интернету, биле су само неке од тема које су обрађиване кроз интерактивну дискусију која је вођена са тридесетак учесника ове радионице за тужиоце, заменике тужилаца, тужилачке помоћнике, основних и виших тужилаштава са подручја новосадске апелације, као и за ЗВЈТ Апелационог тужилаштва у Новом Саду.

Предавачи на радионици у Новом саду били су Татјана Лагумџија ЗВЈТ у Новом саду и члан Државног већа тужилаца, те ВЈТ из Суботице Mирoслaв Кркeлић и Мирјана Голубовић из Правосудне академије.