Актуелно > Вести 10.10.2017.

"Унапређење економских знања за тужиоце, заменике и сараднике"

Како је поседовање основних знања из области економије од посебног значаја за вођење тужилачке истраге, Правосудна академија je 05. и 06. октобра 2017. године организовала обуку на тему „Економски термини“ како би унапредила знања носилаца правосудних функција у вези са кривичним делима код којих је потребно познавање економских прописа, пре свега, област јавних финансија којима је уређен буџетски систем, као пословање на тржишту капитала, управљање инвестиционим фондовима, односно преузимање акционарских друштава.

Ова едукација је усмерена на упознавање тужилаца, њихових заменика као и сарадника са наведеним прописима, али и знања о релевантности и врсти доказа који се могу користити у кривичном посупку.

Семинар је одржан у просторијама Правосудне академије у Београду, a присуствовало је 27 учесника. Предавачи на овој обуци били Јелена Костић, Пројекат подршке Европске уније Правосудној академији, Јелена Петровић из Управе царина и Владислав Станковић члан Комисије за хартије од вредности.