Актуелно > Вести 10.10.2017.

"Примене Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“

Правосудна академија је 02.и 09.октобра 2017. у Београду организовала два семинара на тему "Примена Закона о привредним друштвима, посебне дужности према друштву, привремене мере и статусни спорови“.

Семинари су организовани у складу са редовним Програмом за судије и судијске помоћнике привредних судова из Београда, Ваљева и Пожаревца и за саветнике Привредног апелационог суда. На семинару су учествовале и судије из Привредног суда у Подгорици на основу интензивне сарадње Центра за  обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе и  Правосудне академије Републике Србије. Предавачи су били Бранко Станић судија Врховног касационог суда и Татјана Матковић-Стефановић судија Привредног апелационог суда.