Актуелно > Вести 13.10.2017.

Београд - Инфо сесије - Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности

Инфо-сесијом под називом „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ која је намењена  судијама и судијским помоћницима са подручја београдске апелације, настављена  је обука која има за циљ да пружи подршку судовима да оживе медијацију и успоставе систем упућивања предмета код посредника.

Домаћи и међународни правни оквир за примену медијације, медијабилност предмета и начини упућивања на медијацију као и представљање ефикасних и економичних модела за промоцију  медијације, биле су теме ове инфо-сесије коју је 02.10.2017. похађало седамдесетак судија и судијских помоћника, основних и виших судова београдске апаелације.

Учесницима  је приказан и краћи филм који приказује поступак упућивања предмета на медијијацију и представљена садржина упутства које је намењено председницима судова. Ово упутство су заједнички израдили Министарство правде, Врховни касациони суд и Високи савет судства ради ефикаснијег  успоставњања служби за подршку медијацији при судовима.

Предавачи на инфо-сесији у Београду су били: Оливера Пејак Прокеш, судија  Апелационог суда Нови Сад и Мирјана Голубовић из Правосудне академије.

Програмом обуке Правосудне акдемије планирано је да се одржи укупно дванаест инфо-сесија, по три за сваку од апелација, а ово је је била четврта у низу.

Наредна инфо-сесија за судије и судијске помоћнике планирана је  09. октобра, 2017. године у Нишу.