Актуелно > Вести 20.10.2017.

Бeoгрaд - Прoмoциja публикaциje „Вoдич за успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу судoвa сa jaвнoшћу“ 18.10.2017.

У хoтeлу Meтрoпoл 18. октoбрa, шездесетак портпарола присуствовалао је промоцији  Вoдича зa успeшну и прoфeсиoнaлну кoмуникaциjу .

Учеснике промоције поздравио је директор Правосудне академије Ненад Вујић, који је истакао значај обука за односе са јавношћу које Академија спроводи континуирано. Директор Вујић је позвао портпароле да у што већој мери промовишу судове, развијају сарадњу са медијима, водећи подједнако рачуна о интересима судова и грађана.

Пројекат Британског савета „Ефикасност правосуђа“ финасиран од стране ЕУ препознао је потребу да се судови и портпароли најпре обучавају у области односа са јавношћу, тако да је средствима финасирано укупно дванаест успешно спроведених радионица, као и штампање водича како би се портпаролима обезбедила литература која може да помогне професионалнијем обављању дужности, истако је Марко Јовановић, менаџер на поменутом пројекту.

Коауторке  публикације, Мирјана Голубовић и Бојана Млађеновић, представиле су приручник и истакле да су стратешка комуникација, медијске вештине, јавни наступ, кризни ПР, домаћи и међународни законски прописи биле теме којима су се бавиле у приручнику. Оне су истакле да је неговање континуираног односа са медијима и подизање вештина промоције од изузетне важности за судове.

Учесници промоције, портпароли у оквиру панел дискусије, изразили су задовољство због штампања публикације с обзиром да је литература те врсте реткост.

Водич је штампан у тиражу од 300 примерака и дистрибуираће се на наредним обукама за односе са јавношћу које се континуирано спроводе сваке године на Правосудној академији.