Актуелно > Вести 30.10.2017.

Краљево - специјализоване обуке за спречавање насиља у породици

Криминалистичко-полицијска академија и Правосудна академија су 28.октобра 2017. наставиле спровођење  циклуса специјализоване обуке за спречавање насиља у породици.
По завршетку теоријске и практичне обуке полазници ће добити сертификат да поступају по одредбама Закона о спречавању насиља у породици (ЗСНП).Радионица  је одржана у Вишем суду у Краљеву уз присуство полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Србије из Чачка, Рашке, Краљева, Ивањице, Ужица и Рибнице као и судије и тужиоци из Краљева.На радионици је стављен акценат на задатке полицијских службеника у решавању студије случаја - процене ризика, достављање података основном тужиоцу, изрицање хитне мере, израда наређења којима се изриче хитна мер), задаци за јавне тужиоце и сл. 
Предавачи на обуци су били: 
- Биљана Синановић судија Врховног касационог суда
- Оливера Јевђовић заменик Апелационог јавног тужиоца у Крагујевцу
- Саша Марковић начелник ПУ у Ваљеву
- Обрад Стевановић професор Криминалистичко-полицијске академије