Актуелно > Вести 30.10.2017.

Нови Сад – „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ - 30.10.2017.

Инфо-сесијом „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ која је намењена судијама и судијским помоћницима са подручја новосадске апелације, 30.октобра 2017.године настављена је обука која има за циљ да пружи подршку судовима да оживе медијацију и успоставе систем упућивања предмета код посредника.

Домаћи и међународни правни оквир за примену медијације,   медијабилност предмета и начини упућивања на медијацију као и представљање ефикасних и економичних модела за промоцију  медијације, биле су теме ове инфо-сесије коју је похађало пeдeсeтак судија и судијских помоћника, основних и виших судова новосадске апелације.

Учесницима је приказан и краћи филм у коме се демонстрира поступак упућивања предмета на медијацију. Полазници су добили и текст упутства  који је намењен председницима судова. Ово упутство је заједнички упутило Министарство правде, Врховни касациони суд и Високи савет судства ради ефикаснијег успостављања служби за подршку медијацији при судовима.

Предавачи на инфо-сесији у Новом Саду су били: Небојша Ђуричић судија Другог основног суда у Београду и Мирјана Голубовић из Правосудне академије.

Програмом сталне обуке Правосудне академије планирано је да се одржи укупно дванаест инфо-сесија, по три за сваку од апелација.

Наредна, трећа инфо-сесија за судије и судијске помоћнике новосадске апелације планирана је за 27. новембар , 2017. године, у Новом Саду.