Актуелно > Вести 29.11.2017.

Нови Сад - 27.11.2017. „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“

Инфо-сесијом „Промоција и оснаживање медијације у судовима опште надлежности“ која је намењена судијама и судијским помоћницима са подручја новосадске апелације, 27. новембра 2017. године, настављена је обука која има за циљ да пружи подршку судовима да оживе медијацију и успоставе систем упућивања предмета код посредника. Са овом обуком, по Програму сталне обуке Правосудне академије, одржане су све три обуке предвиђене за  новосадску  апелацију.

Домаћи и међународни правни оквир за примену медијације, медијабилност предмета и начини упућивања на медијацију као и представљање ефикасних и економичних модела за промоцију  медијације, биле су теме ове инфо-сесије коју је похађало пeдeсeтак судија и судијских помоћника, основних и виших судова новосадске апелације.

Учесницима је приказан и краћи филм у коме се демонстрира поступак упућивања предмета на медијацију. Полазници су добили и текст упутства  који је намењен председницима судова. Ово упутство је заједнички упутило Министарство правде, Врховни касациони суд и Високи савет судства ради ефикаснијег успостављања служби за подршку медијацији при судовима.

Предавачи на инфо-сесији у Новом Саду су били: Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду, судија Оливера Пејак–Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду и Мирјана Голубовић из Правосудне академије.